Škola za limfne terapeute

Centar za limfnu drenažu prof. D. Konforta

O školi i razvoju tehnike limfne drenaže

Počeci suvremene limfologije i limfne drenaže vezani su uz znanstveni rad danskog biologa dr. E. Voddera. Tridesetih godina prošlog stoljeća osnovao je institut za limfnu drenažu. U godinama koje slijede podučavao je na stotine liječnika, fizioterapeuta i radnih terapeuta u metodu ručne limfne drenaže. Diljem europe i svijeta otvaraju se brojni instituti i centri za edukaciju i rehabilitaciju temeljeni na limfnoj drenaži. Teoriji i praksi svoj znanstveni doprinos daju mnogi fiziolozi poput prof. Földija Asdonik i drugih. Zahvaljujući tome ručna limfna drenaža postaje nezamjenjiva terapijska metoda u fizikalnoj medicini, sportskoj medicini, holističkoj medicini i kozmetici.

Limfna drenaža i rad prof. D. Konforte

U nas se limfna drenaža pojavljuje osamdesetih godina prošlog stoljeća i to zahvaljujući radu prof. Konforte. U suradnji s Društvom fizioterapeuta i Višom medicinskom školom iz Zagreba prof. Konforta i dr. Majkić pridonjeli su da je ručna limfna drenaža uvrštena na službeni popis fizikalnih terapija ondašnjeg zdravstvenog osiguranja. Limfna drenaža je na toj listi ostala priznata metoda i danas. Početkom devedesetih prog. Konforta je osnovao Centar za limfnu drenažu. Svojim pedagoškim radom unutar centra i na Višoj medicinskoj školi, brojnim seminarima i predavanjima educirao je veliki broj fizioterapeuta, liječnika, holističkih terapeuta i kozmetičara.

Rehabilitacija limfnih edema

Prof. Konforta utemeljitelj je moderne, cjelovite rehabilitacije limfnih edema. Posebno rehabilitacije edema ruke kod žena operiranih od karcinoma dojke. Svojim radom i iskustvom inicirao je i pomagao osnivanje brojnih terapijskih udruga pacijenata koji trpe od postoperativnih oteklina. Takvi pacijenti pomoć u edukaciji i rehabilitaciji mogu dobiti u udrugama osnovanim u Rijeci, Splitu, Senju i Varaždinu.

Škola za limfne terapeute

Centar za limfnu drenažu koji vodi prof. Konforta prerastao je u Ustanovu za obrazovanje odraslih. Ova Ustanova provodi edukaciju po verificiranom programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Ciljevi centra za limfnu drenažu

- Profesionalne edukacije u Programu osposobljavanja za zanimanje LIMFNI TERAPEUT, odobrenom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

- Stručno usavršavanje limfnih terapeuta nakon završenog programa edukacije

- Stručna pomoć i podrška u osnivanju udruga pacijenata za prevenciju i rehabilitaciju limfnih edema kod žena operiranih od karcinoma dojke

Redovni program škole, Centra za limfnu drenažu

- Program osposobljavanja za zanimanje LIMFNIH TERAPEUTA

Ovaj program odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Po završenom programu, ispunjenim svim obavezama i položenim ispitima polaznik dobiva potvrdu o završenom programu i uvjerenje o osposobljenosti za zanimanje LIMFNI TERAPEUT te upis zanimanja u radnu knjižicu.

Posebni seminari dopunjuju redovne programe i održavaju se povremeno. Tematski su vezani za rehabilitaciju limfnih edema, kompresijska pomagala, aparativnu limfnu drenažu i dr. Po završenom seminaru polaznik dobiva potvrdu o završenom seminaru.

Osnovni podaci o ručnoj limfnoj drenaži

Limfna drenaža je posebna ručna terapijska tehnika. Metodikom izvođenja ona podržava prirodnu, fiziološku drenažu u tijelu. Ručna limfna drenaža stimulira limfotok kada je on preopterećen ili oštećen traumom ili operativnim zahvatom. Zbog toga je ručna limfna drenaža nezamjenjiva terapijska metoda u fizikalnoj medicini, prevenciji i rehabilitaciji limfnih edema. Isto tako ona je posebno važna tehnika u holističkoj preventivnoj medicini i kozmetici.

Kome je namijenjen

Program je namijenjen punoljetnim osobama koje se žele školovati za zanimanje LIMFNI TERAPEUT. Edukacija je namijenjena svim holistički usmjerenim terapeutima. Isto tako svim terapeutima zdravstvenog usmjerenja, fizioterapeuti, radni terapeuti, kozmetičari i dr. Program je namijenjen i onima koji nisu profesionalno zainteresirani za status limfnog terapeuta već limfnom drenažom žele terapijski pomoći svojim bližnjima.


Izvođenje programa

Program je osmišljen tako da se nastavne cjeline postepeno svladavaju i integriraju kroz praktični rad i vježbu. Paralelno se predaju teoretska i praktična znanja sa stalnim vježbanjem naučenog. Program obuhvaća teoretsku nastavu iz anatomije limfnog sistema, fiziologije i patofiziologije limfnog sistema. U praktičnoj nastavi savladavaju se drenažne cjeline cijelog tijela.

Trajanje programa

Program je osmišljen tako da polaznici ovisno o svom vremenu i mogućnostima dogovorom određuju ritam predavanja i praktične nastave. Nastava se najčešće izvodi vikendima.

 

Zanimanje koje se stječe

Nakon položenog ispita polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljenosti za zanimanje LIMFNI TERAPEUT, temeljem kojega se može izvršiti upis u radnu knjižicu.

Organizacija seminara odvija se u suradnji s holističkim centrom Essentia iz Rijeke

Kontakt osobe i adrese:

Centar za limfnu drenažu Zagreb:

Ogrizovičeva 40c, 10000 Zagreb

Prof. D. Konforta 01/3820-170


Holistički centar Essentia Rijeka:

Josipa Završnika 7, 51000 Rijeka

M. Devald 091/1404-081


Studio za masažu Denos Zadar:

Hotel Kolovare, Bože Peričića, 23000 Zadar

D. Matković 098/9812-262